Scenekunstnere

Scenekunstnere

Fra Bakgårdsfestivalen 2012, med skuespiller Noralf Teigen i hovedrollen som advokat og visedikter Vilhelm Dybwad. Her sammen med Kristianiabohemen og statistene, fra venstre: Lars Rasmussen, Finn Robert Jensen, Unni Knudsen, Gry Hovin, Noralv Teigen (profesjonell skuespiller) og Jan Wold Hansen.

Medlemmene innenfor scenekunsten kan ha sitt virke på filmlerret, tv eller en teaterscene – foran eller bak kamera eller sceneteppe.

Leve scenekunsten!