Torkil Baden

TOBADEN kulturprod.

Kulturjournalist, musikkritiker, faglitter¾r forfatter, kordirigent, pianist og organist.

F¿dt: 22. 02. 1944 i Drammen

Johanne Dybwads vei 5,

1440 Dr¿bak

Mobil: 928 88 425

Tlf: 64 93 31 54

tobaden@hotmail.com

Tidligere bosatt i Oslo. NŒ i Dr¿bak og delvis i Antibes, Frankrike

 

Utdannelse

Examen artium, latinlinjen, Fagerborg gymnas 1962

Kordirigenteksamen Musikkonservatoriet 1969

Organisteksamen Musikkonservatoriet 1969

Mellomfag kunsthistorie Universitetet i Oslo 1972

Mellomfag nordisk 1974

Pedagogisk seminar 1975

Magistergrad musikkvitenskap 1977

 

Tidligere hovedstillinger

Organisasjonssekret¾r og musikalsk leder i MRA/Sing Out/Up With People i Europa og USA 1962-70

Lektor Manglerud videregŒende skole 1978 - 81

Kantor i R¿dtvet, Groruddalen 1972-1990

Kantor i Fossum, Groruddalen 1990-2006

Kantor i Nesodden og Gj¿fjell 2006-2009

Redakt¿r tidsskriftet Norsk kirkemusikk 1991- 94

Musikkritiker og journalist i NRK (Musikkavdelingen og www.nrk.no)  1982-2012

H¿gskolelektor Kunsth¿gskolen, Scenekunstfakultetet (tidl. Statens balletth¿gskole), 1979-2014

 

Mindre stillinger

Musikkl¾rer Oslogymnas (Sofienberg, Sinsen, Nordstrand, Foss) 1970-75

Lesesalsinspekt¿r Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi 1972

Guide i Vigelandsmuseet og i Frognerparken 1973-77

Reiseleder for utenlandske turistgrupper i Norge og utlandet, Winge reisebyrΠ1971-76

Kordirigent for ulike kor 1969-2006 (Ris menighetskor, R¿dtvet Ten Sing-Factum, R¿dtvet skoles

sangkor, NTL-koret, Sangkoret VOX, Vestli skolekor, R¿dtvet kantori, R¿dtvet kirkes barnekantori, Fossum kantori)

Menighetssekret¾r/kateket R¿dtvet menighet 1976-77

Timel¾rer repertoarkunnskap Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1974-75

Frilans musikkmedarbeider NRK Musikkavdelingen 1973-82

Musikkritiker Morgenbladet 1969-70 og 1989-90

Musikkritiker Dagbladet 1970-82

Musikkritiker VG 1982-84

Musikkjournalist Programbladet 1983-87

Musikkritiker Osloavisen 1988

Musikkritiker VŒrt Land 1990-91

Musikkjournalist Nye Musikken, NRK, 1992-2000

Musikkritiker og journalist Klassisk musikkmagasin 2005-07

Seminarleder for Norsk kritikerlag pΠFestspillene i Bergen 19942005

Foredragsholder ved kurs,festivaler og for foreninger

 

 

 

 

NŒv¾rende praksis:

Frilans organist og pianist

Reiseleder for norske turistgrupper i utlandet fra 1979

Kordirigent Stovner bydelskor fra 1993

Musikkritiker og journalist Klassisk musikkmagasin fra 2012

Musikkritiker og journalist www.kulturkompasset.com fra 2013

Frilans skribent (artikler for CD-omslag, tidsskrift, avis m.m.)

 

Publikasjoner

Conrad Badens komposisjoner, magistergradsavhandling 1977 (utrykt)

Conrad Baden. I Norske komponister (red. K. B¾kkelund) Tiden 1977

Et slag i luften- hŒndslag til korledere. Triangelforlaget 1980

Bach og HŠndel samtid, liv, musikk (Gyldendal 1984, svensk utgave Gehrmans 1985)

Musikken og Det Norske Teatret (i jubileumsbok). Det norske samlaget 1988

Toner i tusen Œr, - en norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel (Verbum 1995)

Dansende toner-fra Akropolis til Broadway og Bj¿rvika, l¾rebok i ballettmusikk og kulturhistorie

(UniPub 2008)

Hvem var Torkil? Torkilsbyens historie. Pensjonistnytt 2012, Akershus Amtstidende 1.2.2013 og

www.verneforeningen.no 2013

Lokalhistoriske og kulturhistoriske artikler i Pensjonist-nytt, Follominne og Akershus Amtstidende

Syv hefter med korarrangementer (Lyche og Cantando)

Musikkfaglige artikler i tidsskrift, plateutgivelser, konsertprogrammer, antologier og leksika (Store norske

leksikon, Norsk biografisk leksikon, NKI-leksikon, Studia musicologica, Kirke og kultur, rbok Norsk Komponistforening, Ballade, Minerva, Contra Classics, Ungdomsalmanakken Fasiten, Konsertnytt, Munch-museet, Musikk og skole, International Music&Opera Guide,  Musikken og vi, Lyd og Bilde, Nye takter,  Ny Horisont, Norsk musikktidsskrift, Den Norske Kirke, Oslo domkor, Santalen, Estlands-nytt, Hva Skjer? og andre)

 

 

Stipend, priser, medlemskap

Kulturpris Bydel Grorud 1981 og Bydel Stovner 1997

Oslo Bys kulturstipend 2004

Prosjektstipend fra Norsk faglitter¾r forfatterforening

Reisestipend fra Norsk kritikerlag, NRK, Norsk journalistlag, Staten, LO, Norsk faglitter¾r

forfatterforening, Oslo kirkelige fellesrŒd, Foreningen Norden, Oslo kommune, m.fl.

Medlem av Kunstnerforeningen, Norsk kritikerlag, Norsk faglitter¾r forfatterforening m.fl.

 

Verv

Formann Kristenrussen i Oslo 1962

Hovedtillitsmann for soldatene i OsloomrŒdet 1969

Studenttillitsmann HF-fakultetet (formann i Filologisk studentutvalg, repr Studentting og Norsk

         Studentunion) 1970-72

Medlem Ten Sing-utvalget i Norske Kristelige Ungdomsforbund 1978-82

Nestleder/styremedlem Kritikerlaget for teater, musikk og ballett 1990-98

Leder i De norske kritikerlagenes fond 1994-1998

Leder i Norsk kritikerlag 1998 - 2003