VÅRE MÅL

FOR MEDLEMMENE 2022

 • Synliggjøre utøverne for hverandre
 • Gjøre medlemmene kjent for aktører og samarbeidspartnere utenfor forumet (Næringsrådet, politikerne, byforeningen, foreldre)
 • Være med på å utvikle kunnskap, ferdigheter, holdninger, tanker og ideer gjennom kurskvelder
 • Bli kjent m/hverandres profesjon og kunstuttrykk (utstillinger, sosialt samvær)
 • Stimulere til samarbeid med hverandre (medlemmene tar initiativet, styret hjelper)
 • Gi opplevelse av tilhørighet i et ofte ensomt yrke (minst 4 nyhetsbrev pr. år, julesamling og sommerfest, kurstilbud, felles studieturer)

FOR LOKALSAMFUNNET 2022

 • Synliggjøre mangfoldet av profesjonelle utøvere i Frogn kommune (nettsidene våre)
 • Tilby  opplevelser på arbeidsplasser (kveldsarrangementer, opplesninger og musikkopplevelser i lusjpausen)
 • Være et kontaktsted for politikere og næringsliv (kjøpe gaver – opplevelser eller gjenstander til ansatte og samarbeidspartnere og være høringsinstans eller samtalepartnere i kulturspørsmål. Alt medlemmene skaper er SKAPT I DRØBAK
 • Synliggjøre en variasjon av kurstilbud (se våre nettsider)
 • Bidra til bevisstgjøringen om kunstens betydning i vårt lokalsamfunn (visninger, kronikker)
 • Inspirere unge talenter der det er mulig (slippe dem til i Galleriene og på ulike scener)
 • Delta i byutviklingen med ideer, arrangementer og engasjement (arkitektur, estetikk og næring)