Kunstformidlerne

Kunstformidlere, som gallerier, forlag, tidsskrifter og kuratorer, kan også være medlemmer.

Kunstformidlerens oppgave er å være brobygger mellom kunstverket og publikum og få betrakteren til å åpne seg for kunstverket.