Irene Myrbostad

Kunsthåndverker, hattedesignerAdresse:

Sorenskriver Qvigstads vei 18
1443 Drøbak


Mobil: 417 63 968
Tlf: 64 93 23 18

Epost: imyrbostad@yahoo.no
Nettside: www.wearableart.no/
www.hattekunst.no

CV: Klikk her

Portfolio: