Mohsen Hossaini

AnimatørAdresse:

Ullerudåsen 11B,
1447 Drøbak


Mobil: 409 66 818

Epost: smohsen@hotmail.com
Nettside: www.kabulartproject.com/artists/mohsen-hossaini/

CV: Klikk her

Portfolio:

Se animasjonsfilmen “Shelter”: