Båthavna

“DE TRE HAVFRUER”
GITT TIL DRØBAK AV
INGEBORG DRANGSHOLT
MED TAKK FOR BYENS STORE
HJELPSOMHET

Skulpturen er utført av Reidar Finsrud. 1999
Foto: Gro Honoré Skåltveit