Seiersten Ungdomsskole

Ungdomsskolen er en av de eldste i landet. Den ble rehabilitert og det nye tilbygget sto ferdig i 2002.
Tre kunstneriske utsmykkinger kom også på plass ved ombyggingen.

  • Odd Tandberg med silketrykk på glass i biblioteket og kantinen.
  • Gro Honoré Skåltveit viser glassfiberobjekter i kantinen. “Veivisere”.
  • Yngve Larsen utsmykket trapphuset i blokken mot øst.

Kunstnerisk konsulent: Irene Rasmussen
Foto: Gro Honoré Skåltveit. Unntatt “Veivisere”