Smia flerbrukshus

Viel Bjerkeset Andersen har hatt tre forskjellige kunstprosjekt på bygget.

  1. ”Interferens” – Skulpturerte fasadeplater rundt hele bygget i 2. etasje. Et bølgende bånd i aluminium, som vil oppleves forskjellig alt etter dagslysets og årstidenes lysforhold. Rundt inngangen til kapellet og kirketårnet er platene perforerte.
  2. ”Hildring” – Alterveggobjekt i kapellet. Objektet består av 21 vertikale akrylplater, som er noe gjennomhullet slik at man ser en menneskefigur med utstrakte armer. Sett rett forfra vil figuren kunne oppfattes som en korsform. Bakgrunnen er et kvadratisk felt med gipspuss. Veggen er belyst kun innenfor selve alterveggobjektet.
  3. 7 individuelle videoer til sceneteppet i storsalen. Det velges tema alt etter hvilket arrangement man har; det være seg alt fra kirkelige handlinger til teater, konserter med klassisk musikk og rockeband.

    Foto: Jiri Havran