Reidar Finsrud – tegne/male

Galleri Finsrud tegne- og maleskole inviterer til kurs:

Se kursoversikten for høsten 2016 her: http://www.kursagenten.no/skole/Finsrud-Akademiet-tegne-og-maleskole

Påmelding over telefon 64 93 23 99 (alle hverdager kl. 12:00-17:00, lørdag kl. 12:00-16:00),
eventuelt send e-mail til Galleri Finsrud med kontaktinformasjon. Påmelding hele året.