MEDLEMSKAP

For å bli medlem må du

C82066C6-834C-437E-8008-301F22EA7403

Skapt i Drøbak av kunsthåndverker Gry Hovind

  • være bosatt i Frogn eller ha ditt hovedvirke i kommunen
  • være medlem av en kunst-/kulturorganisasjon
  • søke på andre vilkår (se under)

Kunstformidlere kan også være medlemmer (gallerister, kunsthistorikere, kritikere, forleggere og kuratorer).

Kontingenten for 2022 er kr. 350,-

Husk å registrere navn og adresse!

Andre vilkår

Hvis du ikke er medlem av en kunst-/kulturorganisasjon kan du likevel søke medlemskap. Kontakt oss for en prat før du leverer inn det du vil vise/fortelle for vurdering.

Årsmøtet 2018 vedtok å nedsette et faglig råd med medlemmer fra alle kunstartene. Det er faglig råd som vurderer medlemskap. Representanten fra det kunstfeltet det søkes medlemskap for, har dobbeltstemme.

Wikipedia om kunstnere
Wikipedia om kunst