OM OSS

12309589_949251051789301_9155303259116453441_o-kopi

Kunst til salgs i Galleri Drøbak Kunstnerforum i Niels Carlsens gate

Drøbak Kunstnerforum er et frittstående kontaktforum som løfter fram og synliggjør profesjonelle utøvere i Drøbak/Frogn innen film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst på følgende måter:

  • gjennom nettsidene våre
  • i Galleriet/utsalgsstedet Drøbak Kunstnerforum i Niels Carlsensgate 2
  • gjennom ulike arrangementer og opplevelser i vårt lokalsamfunn

«Gitarer ved fjorden», «Bakgårdsfestivalen», «Konsert i Smia med Paulin Voss», «Oslofjorden Kunstsenter», «Creative galleri og rammeverksted» «Galleri Drøbak Kunstnerforum» og «Gullsmed Atellier» er eksempler på hvordan medlemmene syns i bybildet.

Forumet er et frittstående kontaktforum for sosialt samvær, inspirasjon, debatt og utvikling av ideer. Vi ønsker å løfte fram det kunstneriske mangfoldet i vårt lokalmiljø, samt løfte fram unge talenter der vi har kapasitet.

Vi vil synliggjøre den betydningen ulike kunstarter har i samfunnet og vise hvordan kunsten kan benyttes.

De første møtene for å etablere forumet var i 2007. Drøbak Kunstnerforum ble formelt stiftet 12. januar 2009. Vi har vedtekter, årsmøter og jevnlige styremøter.

Galleriet vårt ble etablert i 2012.