Arne Hart

GylteŒsveien 44

Jeg er f¿dt i Nederland og bor i Dr¿bak

Tel: 412 38 272     

arnehart@gmail.com

 

Jeg har jobbet som fysioterapeut bl.a. for topp sk¿ytelag fra Nederland, Australia og Norge. F¿r og etter det reiste jeg verden rundt med backpack og telt; kj¿rte og bodde i gamle biler i Australia og USA. SŒnn treffer man interessante mennesker og det skjer mye; nok til Œ skrive om og jeg solgte artikler og bilder til tidsskrifter i flere land. Under Lillehammer OL jobbet jeg som reporter for en Nederlandsk tv stasjon.

 

PŒ slutten av 90-tallet startet jeg et fotballag for rusbrukere i Oslo, som trener/spiller. Det ble mye opps¿kende arbeid pŒ gaten, under bruer og pŒ hospitser. De oppr¿rende, tragiske, men ofte ogsŒ morsomme opplevelsene resulterte i b¿kene:

Norwegian Tracker in the Oslo Labyrinth

(Travel novel for young people, English, 2017)

Hospits Central

(Tematiske noveller, Norsk, 2002)

 

Mer om Norwegian Tracker og Hospits Central: NorwegianTracker.com