Berit Overgaard

Billedkunstner

03.10.39.

S.Qvigstadsvei 10,

1440 Dr¿bak

Mobil: (47) 957 85 250

Tlf: (47) 64 9316 97

E-post: berit@overgaard.priv.no

www.beritovergaard.no

 

Utdannelse

1964-66 & 72 Bergen KunsthŒndverkskole.

1973 Studieatelieret, Bergen.

1973-76 Statens L¾rerh¿gskole i Forming, Oslo.

 

Medlemskap

N.B.K., N.T. K. og B.O.A.

 

Separatutstillinger

1984 Kunstnernes Sentrale Hus, Moskva.

1984 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

1984 Maihaugen, Lillehammer.

1985 Bod¿ Kunstforening, Bod¿.

1990 Holst Halvorsens Kunsthandel AS, Oslo.

1990 Maihaugen, Lillehammer.

1991 Murmansk Fylkes Billedkunstmuseum, Murmansk.

1991 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

1992 Galleri Malmklang, Kirkenes.

1992 S¿r-Varanger Kunstforening, Kirkenes.

1992 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

1992-93 Vandreutstilling i ¯st-Finnmark.

1994 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

1995 Norske Tekstil Kunstnere, Kirkegt, Oslo.

1996 Vard¿ Museum, Vard¿.

1997 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

1998 Valdres Kunstforening, Fagernes.

1999 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

2000 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

2000 Gev¾rgalleriet, Oscarsborg.

2001 Galleri Cassandra, Dr¿bak.

2002 Varmbadet, Dr¿bak.

2003 Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus, Dr¿bak.

2004 Varmbadet, Dr¿bak Kunstforening, Dr¿bak.

2007 Varmbadet, Dr¿bak Kunstforening, Dr¿bak.

2008 Varmbadet, Dr¿bak, Kunstforening, Dr¿bak.

2010 Avistegnernes Hus, Dr¿bak.

2012 Dr¿bak Kunstforening, Varmbadet.

2013 Galleri BOA, Oslo.

2014 Avistegnernes Hus, Dr¿bak

 

Kollektivutstillinger

1979 Statens Kunstutstilling, Oslo.

1980 ¯stlandsutstillingen, Oslo.

1980 Statens Kunstutstilling, Oslo.

1982 Aurskog-H¿land Kunstforening, kollektivutstilling.

1982 Nika Scherbakovas Galleri, Moskva.

1983 ¯stlandsutstillingen, F 15. Jel¿ya.

1983 Statens Kunstutstilling, Oslo.

1980 -88  Alle Akershus Bildende Kunstneres utstillinger.

1985 Horten/Borre Kunstforening, m/Sidsel C. Karlsen.

1985 Kontraster, Oslo Kunstforening, Oslo.

1986 Norske Tekstil Kunstnere, RinggŒrden, Dr¿bak

1986 Fossesholm HerregŒrd, Eiker, gruppeutstilling.

1988 Tekstil-88, N.T.K. Maihaugen Lillehammer.

1989 Moderne Norsk Tekstil, N.T.K. Moskva.

1989 Det 3. Internasjonale Tekstil Symposium, Riga.

1989 Humor i Norsk Kunst, Ringerike Kunstforening.

1990 NordNorske Bildende Kunstners Sommerutstilling, Svolv¾r.

1990 NordNorske Kunstnersentrum, Svolv¾r.Sommerutstilling.

1991 Miniatyrer, Troms¿ kunstforening.

1992 NordNorske Bildende Kunstneres Sommerutstilling, Svolv¾r.

1992 To Tekstilkunstnere, Kongsberg Kunstforening.

1992 Kryss-Crossing Boarder, Tekstil m¿nstring, Bergen Gamle     Kretsfengsel.

1992 Hurum Kunstlag. Gruppeutstilling.

1992 Akerhus Kunstnersentrum, Tekstilgruppe. Vandreutstilling til Aur PrestegŒrd og Ski RŒdhus.

1994 Norske bilder, Galleri Brandstrup, Oslo.

1995 Miniatyrer, Troms¿ Kunstforening.

1995 H.I.O. i Stenersens Museet, Oslo.

1996 Tre Kunstnere, Larvik Kunstforening.

1996 Institusjonsutstilling i regi av A.B.K.F.

1996 Stretch, N.T.K., F 15, Jel¿ya.

1997 Norske Bilder, Galleri Brandstrup, Oslo RŒdhus.

1998 Nordiske Spor, Den Frie, K¿benhavn.

1998 Frogn Kunstnerne pŒ Oscarsborg, Dr¿bak.

2011 Kunstnerforeningen, Oslo RŒdhus.

2013 Kunstnerforeningen, Oslo RŒdhus.

2014-2015 HVILKEN BRAGD! En vevreise i tid og rom. Veien Kulturminnepark, LŒgendal Museet, Kongsberg og Hallingdal Museum.

 

Utsmykkingsoppdrag

1976-78 Billedvev til officermesse i 4 skip, bygget ved franske verft.

1988 Oslo Kom. Kunstsamling. Billedvev til Madserud Sykehjem, Oslo.

1996-98 Statens utsmykkingsfond, billedvev til Justervesenets nybygg pΠKjeller.

1998 99 Frogn Kommune, billedvev til Dyrl¿kkeŒsen skole, Dr¿bak.

2005-06 Frogn Kommune, billedvev til Ullerud Sykehjem, Dr¿bak.

 

 

Offentlige innkj¿p

1992 Eldresenteret, S¿r-Varanger Kommune, Kirkenes. Billedvev.

1992 Kulturkontoret, S¿r-Varanger Kommune, Kirkenes. Billedvev.

1992 Kirkenes Sykehus, Finnmarken fylke, Kirkenes. Billedvev.

1992 Murmansk Fylkes Billedkunstmuseum, Murmansk. Billedvev.

1997 H.I.O., Avd. Ingeni¿rutdanning, Oslo. Billedvev.

1999 H.I.O., Avd Estetiske fag, Oslo. Billedvev.

2002 H.I.O. Administrasjonen, Oslo. Billedvev.

2003 H.I.O., Administrasjonen, Oslo. Billedvev-gave til Kunsth¿gskolen i Oslo.

2004 H.I.O. Avd. Estetiske fag, Oslo. Billedvev.

2008 H.I.O. Billedvev-suite.

 

Offentlige stipend

1985 Kulturutveksling Norge-Sovjet.

1988 Billedkunstnernes Vederlags fond.

1989 Kunstnerforeningens Stipend.

1989 Rolf Stenersens Legat.

1990 -07 Statens Garanti-inntekt.

1995 Fritz Thaulows atelier, CitŽ International des Artes, Paris.

 

Prosjekter

1986 Norske Tekstil Kunstnere, RinggŒrden , Dr¿bak.

1989 Moderne Norsk Tekstil, Kunstnernes Sentrale Hus, Moskva.

1990-93 Tre russiske kunstneres syn pŒ Tsjekov. Moskva-Oslo-Paris-Kirkenes.

1992-96 Norsk-Russisk Kunstsenter, Kirkenes.

1998 Frogns Kunstnere pŒ Oscarsborg, Dr¿bak.

1999 Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus, Dr¿bak.

2001 Kristian Kvakland, Skulptur. Gev¾rgalleriet, Oscarsborg, Dr¿bak.

 

 

Verv

1985-87 Leder av fagorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere.

1984-89 & 1992-95 Leder av Billedvev Avdelingen ved H.I.O.(1.amanuensis)