Enzo Finger, en av vŒre mest anerkjente og prisbel¿nnede grafisk designere gjennom de siste 30 Œr.

Han tok sin utdannelse pŒ Kunstgewerbeschule i ZŸrich der han var en av Œtte studenter som kom gjennom nŒl¿yet i 1970. Dette var i en periode da sveitsisk design var pŒ sitt h¿ydepunkt og store kunst- og plakatutstillinger i verdensklasse kom til ZŸrich. Enzo var en m¿nsterelev og foregangsbilde og begynte sin arbeidskarriere som l¾rer i grafisk formgivning pŒ samme skole som han tok sin femŒrige utdannelse. Han var ettertraktet bŒde i og utenfor hjemlandet og kunne velge blant attraktive jobber i Milano, London, MŸnchen og Paris.

I 1976 fikk han jobb hos Bruno Oldani som hadde etablert seg som designer i Norge. Enzo ble i Norge, og etter seks Œr startet han for seg selv og bygget etter hvert opp sitt eget designbyrŒ. Han var tidlig ute med Œ jobbe med utvikling av visuelle identiteter og utsmykningsarbeid for det offentlige, og ble mer og mer spesialisert pŒ omrŒdet. Blant de store synlige jobbene var Statistisk sentralbyrŒ og UiO. OgsŒ internasjonale selskaper som legemiddelfirma Alpharma var pŒ hans kundeliste, og synlig for de fleste nordmenn var hans arbeid med Flytoget, Oslo 1000 Œr-Tigerstaden og Kronprinsbryllupet.

Designpriser har str¿mmet pŒ i l¿pet av hans karriere, bŒde Visuelt, Gullblyanten, Merket for god Design og Norsk Forms Jakobsprisen, GrafillÕs Klassikerprisen, samt et eksklusivt medlemskap i AGI, Alliance Graphiste Internationale.

 

Enzo Finger er ogsŒ kjent for sin mynt- og frimerkekunst og har skapt over hundrevis av frimerker de siste 25 Œrene for Posten Norge. Mange har hatt glede av Œ arbeide for og med Enzo Finger, som har v¾rt et forbilde og inspirasjonskilde for omgivelsene i alle Œr.