ROLF H. GULBRANDSEN, f. -44, bor og arbeider i Dr¿bak.

 

Grunnutdannelse i tegning, maling og formingsfag ved Statens HŒndverks- og Kunstindustriskole. Arkitekth¿gskolen i Oslo, Egen arkitektpraksis i 45 Œr, 10 Œr med undervisning og FoU, (f¿rsteamanuensis NLH, landskapsarkitektur)

 

Diverse etterutdannelse i kunstfag.

Arbeider nΠmest med akvarell. Videre studier med sentrale nordiske kunstnere РArne Isacsson, Morten Paulsen, Hasse Karlsson, Lars Holm og Anders Wallin.

Holder ogsΠegne kurs i moderne akvarellteknikk.

 

Medlem av Nordisk Akvarellselskap

Deltatt i ca 35 kollektivutstillinger de siste 10 Œr

 

Separatutstillinger:

 

á    2008 :Dr¿bak Kunstforening, Dr¿bak

á    2008: Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus

á    2009: Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus 

á    2009: R¿ros Kunstlag, R¿ros

á    2011: Galleri Havstad, Dr¿bak

á    2012: Hamar Kunstforening, Hamar

á    2013: Dr¿bak Kunstforening, Dr¿bak

á    2014: R¾lingen Kunstforening

á    2014: Galleri Akvarellen, Lommedalen, B¾rum

á    2016: Galleri Havstad, Dr¿bak

á    2018: Valdres Sommersymfoni, festivalutstiller, Fagernes

 

 

Internasjonale, juryerte utstillinger:

 

2010:  Nordisk Triennale i Reykjavik, Island 2010, - Nordisk Akvarellselskap.

2012:  Watercolour Festival i Genova i 2012, ECWS (European Confederation Watercolour Societies)

            i samarbeid med AIA (Associazione Italiana Aquerellisti).

            Invitert av NAS (Nordisk Akvarellselskap)

2012:  Internettutstilling - Nordisk Akvarellselskap

2013:  Nordisk Triennale, L¿ten -  Nordisk Akvarellselskap

2014:  XI Bienal International de la Acuarela, Alfredo Guati Rojo Museum.

            Mexico City. Invitert av Akvarelkredsen, Danmark

2015:  Hiller¿d, Danmark, Nordisk utstilling (NAS)

 

Annet: Skutt elgokse i selvforsvar

            Spilt blokkfl¿yte i Brandenburgkonsert nr. 4 av J.S. Bach

            pnet vindu pŒ Dovrebanen (1962)