CV      ELISABETH FR»BERG

Utdannelse:

75-78  Eksamen art. , Engelsk med film og billedmedier

81-82  Markedsf┐ringsskolen, Oslo

83-87  Oslo Tegne og maleskole

84-03  Div tegne og male kurs

Medlemskap  Verv  Stipend:

Norske Billedkunstnere

Unge Kunstneres Samfund

Kunstnerforum Dr┐bak

Mottatt Statens materialstipend

Styremedlem: Uks,  Kunstnerforum  Dr┐bak

Utstillinger:

1988   Unge Tendenser, Oslo

90        V┐ienvolden Oslo

91        Galleri Aske, Oslo

97        TBL, Oslo

99        Galleri Unicus, Halden

2002    Galleri L┐ddes┐l, Grimstad

04        Oppegîrd Kunstforening

05        trikkehallen, Oslo

06        Galleri Clara, Fredrikstad

07        Trikkart, Oslo

08        Stadr Kunstforening, Nord Tr┐ndelag

10        Galleri Rosehagen, Horten

11        Galleri Vera, Dr┐bak

11        Asker Kunstforening

12        Galleri Vera, Dr┐bak

12        Whitechapel Galleri, London

13        Oslofjorden Kunstsenter, Dr┐bak

14        Kunstnerforum Dr┐bak, Galleri Creative, Dr┐bak

Kommende utstillinger:

15        ă M┐nstring╚, Avistegnernes Hus, Dr┐bak

Inkj┐pt av:

Arkitektbedriftene i Norge, Teknologibedriftene i Norge Oslo Kommune, H┐egh-Ugland

Utsmykninger:

Blî elv, Disen borettslag, Oslo

Lillo Sykehjem, Oslo

Prosjekter og Undervisning:

Startet Atelier E.Fr┐berg maleskole 1996.

En rekke ulike prosjekter og kurs for private og det offentlige, bîde for barn, ungdom og voksne.

Av st┐rre prosjekter nevnes:

1998 ă Mitt skattekammer╚ Henie Onstad Kunstsenter. Kunstprosjekt med barn fra krigsomrîder.

1999╚ Carpe madre╚ Kunstprosjekt for invandrerkvinner. Begge prosjekt i samarbeid med Oslo kommune.

2000-2014  Den kulturelle skolesekken;  bl.a Elvelangs i fakkellys  Oslo kommune

2013            Den kulturelle skolesekken; ă fra ide til bilde╚  4kl. trinnet Frogn kommune

2003-2014 Ulike prosjekter innen psykisk ettervern, Oslo kommune

2012 Startet Oslofjorden Kunstsenter,  www.oslofjordkunst.no