Cv: Har parallelt med journalistvirksomhet innen dags- og ukepresse, skrevet et titalls b¿ker innen flere sjangere. De siste Œrene hovedsakelig reiselitteratur. Etablerte i 2015 Badebyen Bokforlag, som utgir b¿ker i skj¾ringspunktet fakta/underholdning.