Cv:

 

 

F¿dt 20. oktober 1948 og oppvokst i Oslo.

 

Bodd i Dr¿bak siden 1976. Samfunnsvitenskapelig embedseksamen fra Universitetet i Oslo og har jobbet i stat og kommune. Skriver fagb¿ker. Har mottatt to stipend fra Faglitter¾r forfatterforening og et stipend fra Fondet for dansk norsk samarbeid.