Har jobbet med lys siden 1976

I dag jobber jeg som freelancer  som lysdesigner pŒ forskjellige teaterscener.

Har ogsŒ konsulentoppdrag pŒ bygging av nye kulturhus og oppgradering av gamle kulturhus. Der oppgaven  gjelder Lys og sceneteklnisk utrustning.

Tidligere jobber:

Nationaltheatret

Grieghallen Bergen: lysmester

Blackbox sin oppstart Akerbrygge: teknisk sjef

Nationaltheatret : lysmester

Riksteateret: overlysmester

TV Norge : Lysmester

Riksteatret: teknisk Sjef

DansensHus: teknisk sjef

Freelancer i ca 20 Œr.

Jobbet i : Canada, Gr¿nland, USA, Nepal, England. Zimbabwe.