Torkil Baden

TOBADEN kulturprod.

Kulturjournalist, musikkritiker, forfatter, kordirigent, pianist og organist.

F¿dt: 22. 2. 1944 i Drammen

Johanne Dybwads vei 5,

1444 Dr¿bak

Mobil: 928 88 425

Tlf: 64 93 31 54

tobaden@hotmail.com

Bosatt i Dr¿bak og i Antibes, Frankrike

 

Utdannelse

Examen artium, latinlinjen, Fagerborg gymnas 1962

Kordirigenteksamen Musikkonservatoriet 1969

Organisteksamen Musikkonservatoriet 1969

Mellomfag kunsthistorie Universitetet i Oslo 1972

Mellomfag nordisk 1974

Pedagogisk seminar 1975

Magistergrad musikkvitenskap 1977

 

Tidligere hovedstillinger

Organisasjonssekret¾r og musikalsk leder i MRA/Sing Out/Up With People i Europa og USA 1962-70

Lektor Manglerud videregŒende skole 1978 - 81

Kantor i R¿dtvet, Groruddalen 1972-1990

Kantor i Fossum, Groruddalen 1990-2006

Kantor i Nesodden og Gj¿fjell 2006-2009

Redakt¿r tidsskriftet Norsk kirkemusikk 1991- 94

Musikkritiker og journalist i NRK (Musikkavdelingen og www.nrk.no) 1982-2012

F¿rstelektor (timel¾rer og lektor) Kunsth¿gskolen, Scenekunstfakultetet (tidl. Statens balletth¿gskole), 1979-2014

 

Mindre stillinger

Musikkl¾rer Oslogymnas (Sofienberg, Sinsen, Nordstrand, Foss) 1970-75

Lesesalsinspekt¿r Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi 1972

Guide i Vigelandsmuseet og i Frognerparken 1973-77

Reiseleder for turistgrupper i Norge og utlandet fra 1971

Kordirigent 1967-2015 (Sing Out, Ris menighetskor, R¿dtvet Ten Sing-Factum, R¿dtvet skoles

sangkor, NTL-koret, Sangkoret VOX, Vestli skolekor, R¿dtvet kantori, R¿dtvet kirkes barnekantori, Fossum kantori, Stovner bydelskor)

Menighetssekret¾r/kateket R¿dtvet menighet 1976-77

Timel¾rer repertoarkunnskap Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1974-75

Frilans musikkmedarbeider NRK Musikkavdelingen 1973-82

Musikkritiker Morgenbladet 1969-70 og 1989-90

Musikkritiker Dagbladet 1970-82

Musikkritiker VG 1982-84

Musikkjournalist Programbladet 1983-87

Musikkritiker Osloavisen 1988

Musikkritiker VŒrt Land 1990-91

Musikkjournalist Nye Musikken, NRK, 1992-2000

Musikkritiker og journalist Klassisk musikkmagasin 2005-07

Seminarleder for Norsk kritikerlag pŒ Festspillene i Bergen 1994–2005

Foredragsholder ved kurs,festivaler og for foreninger

 

 

NŒv¾rende praksis:

Frilans organist og pianist

Foredragsholder

Reiseleder for norske turistgrupper i utlandet

Musikkritiker og journalist www.kulturkompasset.com fra 2013

Skribent (CD-omslag, tidsskrift, avis m.m.)

 

Publikasjoner

Conrad Badens komposisjoner, magistergradsavhandling 1977

Conrad Baden. I Norske komponister (red. K. B¾kkelund) Tiden 1977

Et slag i luften- hŒndslag til korledere. Triangelforlaget 1980

Bach og HŠndel – samtid, liv, musikk. Gyldendal 1984, svensk utgave Gehrmans 1985

Musikken og Det Norske Teatret (i jubileumsbok). Det norske samlaget 1988

Toner i tusen Œr, - en norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Verbum 1995

Dansende toner-fra Akropolis til Broadway og Bj¿rvika, l¾rebok i ballettmusikk og kulturhistorie

UniPub 2008

Jul i Dr¿bak- det skinner i m¿rke fjorden (tekst og melodi. 1. pris i konk. om ny julesang 2008)

Hvem var Torkil? Torkilsbyens historie. Pensjonistnytt 2012, Akershus Amtstidende 1.2.2013 og

www.verneforeningen.no 2013

D¿dsborgen, kriminalroman. Norgesforlaget 2014

Kunstreise pŒ C™te dÕAzur. 25 Rivieraopplevelser fra Cannes til Monte Carlo med restauranttips.

ReisehŒndbok i asurblŒ livsglede for sultne og t¿rste kulturvenner. Norgesforlaget 2016

Dr¿bak  vŒr by– her lever vi trygt, sangtekst. Uroppf. ved innvielse av kulturhuset Smia 2016.

Lokalhistoriske og kulturhistoriske artikler i Pensjonist-nytt, Follominne, Verneforeningen, Akershus

Amtstidende

Syv hefter med korarrangementer (Lyche og Cantando)

Musikkfaglige artikler i tidsskrift, plateutgivelser, konsertprogrammer, antologier og leksika. 

Stipend, priser, medlemskap

Kulturpris Bydel Grorud 1981 og Bydel Stovner 1997

Oslo Bys kulturstipend 2004

Prosjektstipend fra Norsk faglitter¾r forfatterforening

Reisestipend fra Norsk kritikerlag, NRK, Norsk journalistlag, Staten, LO, Norsk faglitter¾r

forfatterforening, Oslo kirkelige fellesrŒd, Foreningen Norden, Oslo kommune, m.fl.

Medlem av Kunstnerforeningen, Norsk kritikerlag, Norsk faglitter¾r forfatterforening m.fl.

 

Verv

Formann Kristenrussen i Oslo 1962

Hovedtillitsmann for soldatene i OsloomrŒdet 1969

Studenttillitsmann HF-fakultetet (formann i Filologisk studentutvalg, repr Studentting og Norsk

Studentunion) 1970-72

Medlem Ten Sing-utvalget i Norske Kristelige Ungdomsforbund 1978-82

Nestleder/styremedlem Kritikerlaget for teater, musikk og ballett 1990-98

Leder i De norske kritikerlagenes fond 1994-1998

Leder i Norsk kritikerlag 1998 – 2003

Leder Norvge C™te dÕAzur, Provence, fra 2017